Skiutleige


I Jølster Skisenter skal det verte trygt å ferdast. Vi set sikkerheita høgt og ynskjer at alle skal nytte hjelm når ein er i anlegget.

Vi tilbyr derfor gratis utlån av hjelm i skiutleiga. 

 

Enkeltprodukt:
 

RANDONE - TOPPTUR:

Hvis du vil leige ski for fleire dagar finn du prisar her.

Samarbeidspartnarar