prisar for bomveg til øvre p-plass


Ved kjøp av bomvegskort bidreg kvar enkelt med at Veglaget kan halde vedlikehald av vegen opp til hytter og parkeringsplasser. Dette er svært avgjerande for at vegen skal vere trygg og sikker å ferdast på.

Øvre og nedre parkeringsplasser er gratis. 


Sesongkort Vinter      kr. 750,- (kan kjøpast online (eige key-card))

klippekort (25 stk.)     kr. 550,-

enkelt tur                    betalast i bankterminal ved bom


NB! Sesongkort (for bomveg) som vert kjøpt gjennom Jølster Skisenter, gjeld frå 1.november til 1.mai. 

Dersom det er ynskjeleg med sesongkort for heile året, ta kontakt med Stein Arne Sunde på tlf.nr. 91894578.

Samarbeidspartnarar