Om jølster 365

Jølster 365 vart oppretta i 2005 for å samle aktivitetar og tilbod i Jølster på ein stad, og utgjer i dag ei klynge på 15 bedrifter. 

Målet med selskapet er å gjere det enklare for besøkande og innbyggarar i Jølster å orientere seg om aktivitetstilbod, arrangement og overnatting. I tillegg tilbyr vi pakketilbod etter sesong.

Jølster er kjennt for sin mektige natur, men er også eit svært attraktivt  besøksmål med sitt breie aktivitetstilbod 365 dagar i året - derav namnet.

Klikk her eller klikk på logoen for å opne heimesida til Jølster 365.

Samarbeidspartnarar