OPNINGSTIDer 2018 / 2019

 

Jølster skisenter lyt desverre halde steng frå og med veke 9 og fram til vi får meir snø og kulde.
følg med på heimeside under aktuellt og facebook.


Samarbeidspartnarar