6. april - kveldsope øvre del

Vi har fått noko nysnø i øvre anlegg. Kvamsheisen og Hauglandsheisen er open kl. |800 - 2100. Vi har preppa alle trasear. Utanfor traseane er det våt snø og småelvane er opne så ein må vere varsam i terenget. Det er og fare for sløss-ras når snøtilhøva er slik som no

Bommen opnar på gyldig  Key-Card frå Jølster Skisenter no når Bjørkliaheisen ikkje går.

Bilettkontoret er ope frå 1730.

Vel møtt ):

Posted on April 6, 2017 .