Heiskort 2017/18

Heiskort kjøpast i billettluka ved nedre stasjon.

Barn frå 0-6 år (under skulealder) er gratis.

1.-10. klasse betalar barnebillett.

4. klasse er gratis.

 


FAMILIEPAKKE kr. 7500,-

FAMILIEPAKKE gjeld for inntil tre personar. Deretter kr. 800,- pr. person.

  • Famliepakke føreset samla kjøp og at alle har same adresse.
  • Keycard til kr. 75,- pr. stk. kjem i tillegg 

Andre rabattar

  • Studentar ved vidaregåande/høgskule må vise fram studentbevis for å få studentpris.

Jølster Skisenter AS har eit elektronisk billettsystem der ein ikkje treng syne fram billetten når du skal gå på heisen. KEYCARD'et du har kjøpt plasserar du på venstre side, anten i brystlomma, hansken eller i kortlommen på skijakka. Når en kjem fram til lesaren vil denne registre kortet og sleppe deg gjennom.

SKIDATA KEYCARD kan nyttast i dei aller fleste alpinanlegg rundt om i verden som har SKIDATA billettsystem.


Samarbeidspartnarar