Heiskort og vegbomkort 2016/17

Heiskort og bomveikort kjøpast i Billettluke i varmestove nede


FAMILIEPAKKEkr. 7500,-

FAMILIEPAKKE gjeld for inntil to vaksne og familien sine born under 15 år.
Born i familien som er mellom 15 og 18 år betalar kr 500,- i tillegg.
Famliepakke føreset samla kjøp og at alle har same adresse. (Keycard til kr. 75,-  kjem i tillegg)

  • Familierabatt: Ved samla kjøp av 3 eller fleire kort i ein familie får du 50 % rabatt på kort nr. 3 og 4 og 5 osv. Rabatten vert gjeven på dei rimlegaste korta.
  • Studentrabatt:
    Studentar som kan vise fram studentbevis vert rekna som born.

FJORDAPASS 2016/17

 

* FJORDAPASS FAMILIEPAKKE gjeld for inntil to vaksne og familien sine born under 15 år.
Born i familien som er mellom 15 og 18 år betalar kr 600,- i tillegg.
Familiepakke føreset samla kjøp og at alle har same adresse. (Keycard til kr. 75,- kjem i tillegg)


Jølster Skisenter AS har ei telektronisk billettsystem der ikkje treng syne fram billetten kvar gong du skal gå på heisen. Du kjøper eit KEYCARD til kr. 75, som du har i brystlommen, i hansken eller i kortlommen på skijakka på venstre side og berre passerer lesaren. SKIDATA KEYCARD kan du ta med deg å bruke i dei aller fleste alpinanlegg rundt om i verden som har SKIDATA billettsystem.

 

Bomveg til øvre p-plass

SESONGKORT                                     kr 700

KLIPPEKORT                                       kr 500

ENKELTUR                                           kr   40

 

Sesongkort gjeld frå 1.november til 1.mai. Klippekort har 25 turar. M.a.o 20 kr per tur.

Dersom Bjørkliaheisen ikkje går grunna snømangel opnar bommen seg ved å vise gyldig heiskort (skidata k-card) ved Skidata kortlesar, som er plassert ved vegbommen.

Samarbeidspartnarar