gratis sesongkort for alle 4. klassingar!


Jølster Skisenter ynskjer at fleire unge får oppleve gleda ved å stå på ski. Vi gjev derfor gratis sesongkort til alle 4. klassingar i Førde, Jølster, Gaular og Naustdal !

Vi ber føresette registrere sitt barn her.

Velkommen til ein ny flott sesong i Jølster Skisenter!

 

REGISTRERING

 
Namn på føresette *
Namn på føresette
Skule: *
Dersom du ynskjer fleire sesongkort på same bestillinga, spesifiser det under.
Skriv fullt namn og fødselsdato på dei personane bestillinga gjeld.
Spesifiser dersom du ynskjer å gjere oss merksame på spesielle ting ved bestillinga
 

Keycard må kjøpast om ein ikkje har dette frå før, kr. 75,-

Samarbeidspartnarar