Fjordapass


Jølster Skisenter og Sunnfjord Skisenter tilbyr felles heiskort i Sunnfjord.

Kortet har fått namnet FJORDAPASS og du kan kjøpe det både som Familiepakke, Sesongkort, fleirdagarskort og klippekort.

 

* FJORDPASS FAMILIEPAKKE gjeld for inntil to vaksne og familien sine born under 15 år.
Born i familien som er mellom 15 og 18 år betalar kr 600,- i tillegg.
Familiepakke føreset samla kjøp og at alle har same adresse. (Keycard kjem i tillegg)

Samarbeidspartnarar