viktig - væromslag - morgondagen

Yr spår værendring til i morgon. Vi  prepparerer ned traseane som vanleg til kl. 1000, men dersom vinden og nedbøren sler til kjem vi til å ha redusert tilbod iht vær, vind og tryggleik.

Følg med på nettsida vår der vi vil oppdatere kl. 900 i morgon tidleg 27. januar.

  

Posted on January 27, 2018 .