viktig informasjon til alle gjester i jølster skisenter

Veien opp til øvre delen av anlegget er bomveg og frå 2017 sesongen vil bommen alltid ha stillinga NED/LUKKA.

Når Bjørkliaheisen IKKJE er open og Kvamsheisen og Hauglandsheisen (øvre anlegg) er i drift, vil bommen opne ved å vise eit aktivert Key-card frå JS på kortlesar ved bommen. 

Bommen opnar og det vil vere gratis.

Når Bjørkliaheisen er i drift, må alle betale bomavgift ved kvar passering. 

Kort/Key-card kan kjøpast i bilettluka i varmestova eller ein kan nytte betalingsautomaten som tidlegare. 

 Prisar:

Enkelttur             kr.       40,-

Klippekort           kr.     500,- (25 klipp)

Sesongkort         kr.     750,-  (1.nov - 1.mai)

 

 

 

 

 

Posted on January 3, 2017 .