Vi har fått påfyll av nysnø

Vi har fått litt nysnø og preppar traseane i øvre del av anlegget. "Ekstremværet Vidar er på vei innover vestlandet, men vi trur ikkje ei stormflo skal spele noko rolle for oss i JS".  

Det blir vurdert opning i  kveld og det vil bli teke endeleg avgjer kl. 1200 i dag. Så følg med...

Posted on January 12, 2017 .