Status 1. februar

Vi preppa og fresar over kunssnøen som har " overlevd" mildværet for å få ei ru overflate som ikkje er glansande is. 

Dersom vi får natursnø vil den kunne feste seg betre mot underlaget. 

JS treng 4 døgn med med minus 3 grader eller kaldare for å kunne lagt tilstrekkeleg snø til å våre trasear. 

Vi prioriterer å få i stand øvre del av anlegget.

Yr har lovande prognosar frå komande laurdag og framover.

 

Posted on February 1, 2017 .