SKIBUSS FOR UNGDOM, SKEI - JØLSTER SKISENTER T/R

Skibussen går frå Skei til Jølster Skisenter laurdagar kl.10.00 med avgang frå Esso.  Retur frå Jølster Skisenter kl. 16.15/16.30.

Bussen tek på ungdomar langs E39, der dei står oppstillt ved busstopp.  Eigenandel kr.50,-

Påmelding på SMS til Ole Jonny Sunde:  91896480 innan fredag kl. 1900.

Oppstart førstkomande laurdag 13. februar.  Dersom det blir stor nok interesse, kan vi vurdere å setje opp ekstrabuss til kveldskøyring ein kveld i veka.

SKeI bussen copy.jpg
Posted on February 11, 2016 .