Opnar til helga

Kuldegrader og vi lagar snø.. Vi opnar øvre del av JS til helga med vanleg opningstider.

Følg med på nettsida og FB . Været er alltid ein avgjerande faktor om vi har snø å tilby.

Vi håpar på KVIT FREDAG

VELKOMNE TIL JØLST

Jølst i dag 21.nov

Jølst i dag 21.nov

Posted on November 21, 2017 .