nærmar oss opning av heile anlegget

Frå og med fredag opnar vi Bjørkliaheisen.  Hovudtraseane er "grunnpreppa" med mykje kunstsnø og  litt natursnø.  Forholda er gode, men utanfor preparete løyper er det lite natursnø . 

Varmestova med  parkeringsplassen og billetkontoret vil frå fredag av  vere det naturlege utgangspunkt til å kome seg ut/opp  i skianlegget.

Parkeringsplassen på mellomstasjonen og kaffedrifta i Hauglandshuset vil vere som tildlegare i vinter, men der er  begrensa plass.

Tips !  Ver tidleg ute i heisen.  Bakken/traseane er som regel alltid best frå morgonen av.

 

Posted on January 20, 2016 .