Kulde på veg frå nord-aust

Kuldegrader skal vere på veg frå aust. Vi startar opp snøproduksjon så snart tilhøva tillet det.

Mål er å kunne opne  deler av bakken til helga.

Vi vil oppdatere og informere kvar dag utover denne veka om korleis forholda er :)

Posted on February 6, 2017 .