I dag 9.januar. viktig

Kvamsheisen har avstigning på mellomavstigninga. Avstigning er til venstre mot inngangen til Familiebakken.  Det er berre kunstsnø i anlegget og det er eit godt råd å halde seg midt i traseen og ikkje heilt ut med kantate.  

Sjekk utstyr og bindinger.  Ved kulde bør ein ta ein ekstra kontroll av framoverpresset i bindingene. 

 

 

Posted on January 9, 2016 .