Generalforsamling i Jølster Skisenter AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Jølster Skisenter, torsdag 30. november 2017 kl. 19.00 i Varmestova.

Sakliste

Registrering

 1. Val av møteleiar
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Val av protokollførar
 4. Val av representant til å signere møtebok saman med møteleiar
 5. Årsrekneskap 2016/17
 6. Årsmelding 2016/17
 7. Val til styret

Dagens styre består av:

 • 1 år - Geir Opseth, styreleiar
 • 2 år - Frode Svidal, nestleiar (Jølster Idrettslag)
 • 2 år - Atle Hamar, styremedlem (Jølster Alpin)
 • 1 år - Thomas Jarning, styremedlem
 • 1 år - Leif Arne Åsen, styremedlem
 • 1 år - Ragnhild Sæle, styremedlem (Jølster Kommune)
 • 2 år - Jakob A. Sandal, styremedlem (Jølster Kommune)
 • 2 år - Stein Arne Sunde, styremedlem (Bjørkelia Hytte/SAS AS)
 • 2 år - Nils Ove Åsen, styremedlem (Holtane Hyttegrend)

- Kandidatar med (1 år) er på val i 2017 og kandidatar med (2år) er på val i 2018. Styreleiar er på val kvart år.

- Ber om at eventuelle framlegg til nye styremedlemmer blir sendt på e-post til styreleiar innan 26.11.2017

Aksjonærar som ønskjer rekneskap og årsmelding tilsendt kan ta kontakt med styreleiar Geir Opseth på mobil 48 00 22 23, eller på e-post geir@fvbk.no

Med venleg helsing

for Jølster Skisenter

-sign-

Geir Opseth

Styreleiar

Posted on November 21, 2017 .