Generalforsamling 25.11.15

Aksjonærar i Jølster Skisenter AS

Vassenden 05.11 2015

Generalforsamling i Jølster Skisenter

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Jølster Skisenter Onsdag 25.November 2015 kl. 20.00 i Varmestova.

Sakliste

Registrering
1. Val av møteleiar
2. Godkjenning av innkalling
3. Val av protokollførar
4. Val av representant til å signere møtebok saman med møteleiar
5. Årsrekneskap 2014/15
6. Årsmelding 2014/15
7. Val til styret
• Dagens styre består av: 
ant Namn Posisjon Representerer

1 år Johann Gotteberg Styreleiar Fri
2 år Frode Svidal Nestleiar Jølster Idrettslag
2 år Atle Hamar Medlem Jølster Alpin
1 år Thomas Jarning Medlem Fri
1 år Leif Arne Åsen Medlem Fri
1 år Ragnhild Sæle Medlem Jølster Kommune
2 år Jakob A. Sandal Medlem Jølster Kommune
2 år Stein Arne Sunde Medlem Bjørklia Hytte/SAS AS
2 år Nils Ove Åsen Medlem Holtane Hyttegrend

• Kandidatar med (1 år) er på val i 2015 og kandidatar med (2år) er på val i 2016. Styreleiar er på val kvart år. 
• Forslag til nye styrerepresentantar bes sendast til underteikna innan 24.11.2015

Aksjonærar som ønskjer årsmøte dokumenta tilsendt kan henvende seg til Styreleiar, Johann Gotteberg på 40046467 eller dagleg leiar Even Hole på epost even@jolsterskisenter.no eller 92408408

Med venleg helsing
Jølster Skisenter

-sign-
Johann Gotteberg
Styreleiar

Posted on November 15, 2015 .