Generalforsamling

Generalforsamling i Jølster Skisenter AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Jølster Skisenter AS, onsdag 28 november 2018 kl. 1900 i varmestova nederst i anlegget.

Sakliste

Registrering

  1. Val av møteleiar

  2. Godkjenning av innkalling

  3. Val av protokollførar

  4. Val av representant til å signere møtebok saman med møteleiar

  5. Årsrekneskap 2017/18

  6. Val til styret

Dagens styre består av:

1 år - Geir Opseth, styreleiar

1 år - Frode Svidal, nestleiar (Jølster Idrettslag)

2 år - Thomas Jarning, styremedlem

2 år - Leif Arne Åsen, styremedlem

2 år - Ragnhild Sæle, styremedlem (Jølster Kommune)

1 år - Jakob A. Sandal, styremedlem (Jølster Kommune)

1 år - Stein Arne Sunde, styremedlem (Bjørkelia Hytte/SAS AS)

1 år - Nils Ove Åsen, styremedlem (Holtane Hyttegrend)

1 år - Atle Hamar, styremedlem (Jølster Alpin). Hamar gjekk ut av styret i vinter som følgje av at han vart utnemnd til statssekretær.

 

- Kandidatar med (1 år) er på val i 2018 og kandidatar med (2år) er på val i 2019. Styreleiar er på val kvart år.

- Ber om at eventuelle framlegg til nye styremedlemmer blir sendt på e-post til styreleiar innan 28.11.2018

 

Aksjonærar som ønskjer årsrekneskap tilsendt kan ta kontakt med styreleiar Geir Opseth på mobil 48 00 22 23, eller på e-post geir@fvbk.no

 

Med venleg helsing

for Jølster Skisenter AS

-sign-

Geir Opseth

Styreleiar

Posted on November 25, 2018 .