9. mars - kveldsope

2 døgn med snøproduksjon i øvre del av familiebakken og elles punktproduksjon der det trengst.

 Lite natursnø, men det kan kome meir utover dagen.

Traseane er trakka og klar for kvelden.

Velkomne !

Posted on March 9, 2017 .