8,9 og 10. april - ope

Normale opningstider i helga med kveldskøyring fredag kveld frå kl 18.00, laurdag og søndag 10.30 - 16.30.

Billetsal er i varmestova og der går fint å køyre nedre del av anlegget sjølv om snøen har minka mykje. Oppe i JS er det framleis gode snøtilhøve.

Vi håpar at været "sler" til som meldt og mange utnyttar høve til å køyre på ski.

Toppturfolk bør bruke desse dagane til å øve ekstra på alpin skiteknikk til alle "Vårturar" på toppar rundt om i Jølster/Førde/indre Sunnfjord.

 

Posted on April 6, 2016 .