5. mars - flott dag i vente

Alle trasear er trakka - og godt underlag dei fleste plassar -  Litt lite snø i familiebakken.

Det har ikkje vore noko snøfall den siste tida og snø i terenget er det ikkje mykje av.

JS minner om at snøtilhøva i terenget er begrensa og krevande. Med så mykje vekslande vær/temperatur til no i vinter.... + og - grader, regn, vind og snø er terengformasjonar  skarpe og elvefar opne.  Difor: avgrens fart og  køyr etter forholda og eigen skiferdighet.

 Velkomne til Jølst !  

Posted on March 5, 2017 .