4. januar - vinterlege forhold i Jølster

Denne dagen i 2017 striregna det.

I år har vi vinter og det ser fint ut med snø i traseane våre.

Traseane er trakka frå kl. 12  i dag.

Håpar at mange finn vegen til Jølster for å øve på alpine skiteknikkar. 

Velkomne til Jølster.

Posted on January 4, 2018 .