30 mars - Ope eller stengt

Siste ordinere driftsdag i sesongen 2016 i JS var 2. påskedag.  

Likevel er det greitt med snø i traseane som har kunstsnø i botnen.  JS vil opne heisane i helgane, dersom vær og snøtilhøve er "innanfor" mtp tryggleik.

Det vil bli informert på jølsterskisenter.no  og Fasebook, kvar torsdag, om vi har ope eller ikkje og korleis snøforholda er.

Opningstidene er kl.1030 - 1600, laurdag og søndag.

Sesongkort gjeld. Andre heiskort til vanleg pris.

 

Posted on March 30, 2016 .