30. Januar

Tor har løya og det ser ut til at JS har kome uskada frå uværet. Vi preparer traseane no og opnar til vanleg tid i morgon søndag 31.

Kvamsheisen har framleis avstigning på mellomavstigninga.

 

 

Posted on January 30, 2016 .