28. februar - kveldsope

Hovudtraseane blir trakka før opning og snøforholda er fine.

Vi har "dosa" ut resten av kunssnøen.

Vi håpar på eit skikkeleg snøfall i dei nermaste dagane ..... Yr gir oss eit håp ):

 

 

Posted on February 28, 2017 .