26.mars - Kveldskøyring i nysnø og nypreppa trasear.

JS har ikkje hatt meir snø i vinter enn det vi har no i øvre del. Vi er ikkje heilt ferdig frå mellomavstigning og opp til toppen, men kanskje vi klarer det før opning i kveld.

Elles er traseane preppa til kl. 1500 i dag. Det snøar lett i anlegget no

Kvams og Hauglandsheisen går frå kl. 1800.

Velkomne til Jølster.

Posted on March 26, 2019 .