22 - 23.mars - Framleis stengt pga svært vekslande vær

Vi held stengt inn til vidare grunna krevande værmessige værtilhøve. Vi ser ein mulighet for at JS kan vere ope i øvre del.

Planen er å preppe traseane på laurdag kveld eller før opning søndag morgon.

Følg med på våre informasjonsplattformer.

Posted on March 22, 2019 .