Snøproduksjon i turisttraseen - oppdatering

   18.11.2014 - Vi har komt heilt opp til snøproduksjonspunkt nr 14 som er rett under terrengpark og vi er veldig fornøgd. I dag holder vi på med trykktesting av både luftrør og resten av vannrør og lastebilen kjem med delar som har mangla. Då nærmer vi oss slutten på første fase av prosjektet. No krysser vi fingrane for ein lang kuldeperiode sånn at vi få lagt ein skikkeleg god såle for å sikre ein lang sesong. På tide å pusse av støv frå skiene og gjer seg klar til skisesong!!  07.11.2014 - Sveisarane jobber lange dagar for å koble sammen pumpene. På same tid blir det lagt både vann- og luftrør så fort som det la seg gjere oppover i turisten. Vi har trykktesta det første 600m med vannrør og ingen feil :) Vi oppgraderer også til dei nyaste snøproduksjonhovuder frå TechnoAlpin som vil gi oss betre kvalitet og mengder snø.  28.10.2014 - Ny pumpe er komt på plass i tilbygg til pumpehuset og neste veke starte sveisegjengen med sammenkobling av ny og gammal pumper. Stein Arne Sunde AS jobber "døgnet rundt" for å kom så langt opp i bakken som mogeleg med grøfta før vinteren starter. Vann og luftrør koblast og leggjast på plass i grøfta. Om ca ei veke håpar vi å vere komt heilt opp til grillhaugen, midt i turisttraséen. Dette blir eit kjempeløft for Jølster Skisenter! Vi vil snart ha snøproduksjon i heile anlegget, og kunne forsikre bra forhold for både familiene, barn og ungar og dei meir røynde.  13.august 2014 -   Vi er i gang med å sikre snøproduksjon i turisttraseen og etterkvart også i terrengpark. Pumpe er bestillt og om ikkje så lenge starte vi med legging av rør og hydranter. Då vil vi ha snøproduksjon i den mest brukt og mest populære trasé i Jølster Skisenter, som vil sikre bra snøforhold for det aller fleste.  Velkommen til ein ny sesong i  Jølster Skisenter 

 

18.11.2014 - Vi har komt heilt opp til snøproduksjonspunkt nr 14 som er rett under terrengpark og vi er veldig fornøgd. I dag holder vi på med trykktesting av både luftrør og resten av vannrør og lastebilen kjem med delar som har mangla. Då nærmer vi oss slutten på første fase av prosjektet.

No krysser vi fingrane for ein lang kuldeperiode sånn at vi få lagt ein skikkeleg god såle for å sikre ein lang sesong. På tide å pusse av støv frå skiene og gjer seg klar til skisesong!!

07.11.2014 - Sveisarane jobber lange dagar for å koble sammen pumpene. På same tid blir det lagt både vann- og luftrør så fort som det la seg gjere oppover i turisten. Vi har trykktesta det første 600m med vannrør og ingen feil :)

Vi oppgraderer også til dei nyaste snøproduksjonhovuder frå TechnoAlpin som vil gi oss betre kvalitet og mengder snø.

28.10.2014 - Ny pumpe er komt på plass i tilbygg til pumpehuset og neste veke starte sveisegjengen med sammenkobling av ny og gammal pumper. Stein Arne Sunde AS jobber "døgnet rundt" for å kom så langt opp i bakken som mogeleg med grøfta før vinteren starter. Vann og luftrør koblast og leggjast på plass i grøfta. Om ca ei veke håpar vi å vere komt heilt opp til grillhaugen, midt i turisttraséen.

Dette blir eit kjempeløft for Jølster Skisenter! Vi vil snart ha snøproduksjon i heile anlegget, og kunne forsikre bra forhold for både familiene, barn og ungar og dei meir røynde.

13.august 2014 - Vi er i gang med å sikre snøproduksjon i turisttraseen og etterkvart også i terrengpark. Pumpe er bestillt og om ikkje så lenge starte vi med legging av rør og hydranter. Då vil vi ha snøproduksjon i den mest brukt og mest populære trasé i Jølster Skisenter, som vil sikre bra snøforhold for det aller fleste.

Velkommen til ein ny sesong i Jølster Skisenter 

Posted on August 13, 2014 .