19. november - ope øvre del

Vi har trakka ned natursnøen i traseane i øvre del og det er kome overraskande mykje tung  snø. Vi håpar på minusgrader og  at vi har berga ein solid såle for vinteren. 

Søndag har vi ope i øvre del og det er gratis heis.

Viktig !

Parkering er oppe og ein må betale bompengar på vegen opp. Betaling ved bommen.

Velkomne til ein kvit dag i JØLSTER

nov1.jpg
Posted on November 18, 2017 .