19.. januar - Meir laussnø og nypreppa

Traseane i i øvre del er preppa og klar til opning kl. 1030..Bjørkliaheisen er open, men nedfarten/ hoivudtraseen er ikkje klar. Bruk alternativ trase som er preppa med 2 maskinbreidde.jmfr skisse frå 18. januar

Frå høgde 350 moh har det vore under null grader og der er snøen tørr. Meir kram snø nede.

Mesteparten av anlegget er opna. Tautrekket nede i Bjørklia og siste biten frå mellomavstigning i Kvamsheisen er ikkje klare per dato.

Velkomne til Jølst.

Posted on January 19, 2019 .