15.mars - Kveldsope

Kvams og Hauglsheisen går til vanleg tid. Mild og fine forhold i traseane.

Vi har ope laurdag og søndag også .

Velkomne til snø i JS

Posted on March 15, 2019 .