14.januar - Nysnø og prepping av traseane

Vi har fått godt med snø frå Nordvest og vi trakkar øvre del frå mandag morgon. Vi prøver å “fange” den snøen som kjem, sjølv om vinden er kraftig over skoggrensa.

Dette snøfallet ser lovande ut fog vi har mål om å kunne opne til mellomavstigning ila veka. Vi vil oppdatere på jølsterskisenter.no FB og etter kvart på fnugg og korleis forholda er og når traseane er klare.

Posted on January 14, 2019 .