14. mars - Kveldsope i øvre del

Kvams- og Hauglandsheisen er ope frå kl. 1800.

JS har svært godt underlag der som det er trakka og det vil vere supert å køyre på ski i kveld. Sjølv om vi har fått noko nysnø frå ca. 300 moh er det ikkje køyrbart utanom det som er prepparert.

Traseane blir ferdig preppa til opning kl. 1800.

Velkomne til Jølst !

Posted on March 14, 2019 .