12. mars - Kveldsope i øvre del

Etter ei tid med kulde og litt påfyll av natursnø, er skiforholda i traseane i JS blitt betre. Vi held vanlege opningstider frå tysdag 12. mars og framover og så lenge VÆR, VIND og SNØ varer.

Følg med på Fnugg og nettsida, samt FB for dagleg oppdatering og tilhøva i JS.

Velkomne til JØLST !

Posted on March 11, 2019 .