11.februar. - Kuldegrader og blå himmel

Traseane blei preppa rett før kuldegradene kom i går og det betyr at det er ganske glatt og hardt.

Alle traseane, mua Kvamsbakken, blir fresa over før kl. 1730, for at det ikkje skal vere for glatt.

 

 

Posted on February 11, 2016 .